Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
27 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Znajdujesz się w: Strona główna Aktualności
Kino letnie w Borkach, 29.07.17

czytaj więcej

Kino letnie w Borkach, 29.07.17

Bon Malucha – Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki  dla najmłodszych

czytaj więcej

Bon Malucha – Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki dla najmłodszych

Od 1 lipca rusza Radzymińska Karta Mieszkańca

czytaj więcej

Od 1 lipca rusza Radzymińska Karta Mieszkańca

Wakacje w Parku 2017 - Zapraszamy w każdą niedziele od 25.06 do 27.08

czytaj więcej

Wakacje w Parku 2017 - Zapraszamy w każdą niedziele od 25.06 do 27.08

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych!

czytaj więcej

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych!

Ruszyły zapisy na XXVI półmaraton Bieg 1920

czytaj więcej

Ruszyły zapisy na XXVI półmaraton Bieg 1920

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

czytaj więcej

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź, czy jest bezpiecznie!

czytaj więcej

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź, czy jest bezpiecznie!

Aktualności

 
2016-02-29

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie "Rodzina 500 Plus"

W Gminie Radzymin wnioski o świadczenia zgodnie z programem „Rodzina 500 Plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin, pok. nr 1 na parterze budynku. W związku z przyjmowaniem wniosków OPS wydłuża od 4 do 29 kwietnia godziny otwarcia i będzie czynny od 8:00 do 18:00.

Zachęcamy Państwa również do składania wniosków przez Internet, wszelkie informacje na ten temat można zaleźć na specjalnej stronie, przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://rodzina500plus.gov.pl/

Ponadto zapraszamy osoby zainteresowane programem "Rodzina 500 Plus" na nasze specjalne stoisko namiotowe, które stanie w najbardziej ruchliwych miejscach Gminy w wybrane dni kwietnia 2016 r. w godz. 8-12

  • 3 kwietnia (niedziela) – obok Parafii pw. Jana Pawła II w Radzyminie (Os. Victoria)
  • 10 kwietnia (niedziela) – obok Parafii w Słupnie
  • 13 kwietnia (środa) – Targowisko przy ul. Ogrodowej
  • 16 kwietnia (sobota) -Targowisko przy ul. Ogrodowej
  • 17 kwietnia (niedziela) –  obok Parafii w Starych Załubicach
  • 24 kwietnia (niedziela) – obok Parafii Przemieniania Pańskiego w Radzyminie ( park )

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 Plus”. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie informuje, że od 15 do 31 marca 2016 roku wnioski dotyczące programu „Rodzina 500 plus” będzie można pobrać w pokoju nr 1 na parterze w siedzibie OPS. Od 1 kwietnia 2016 r. składanie oraz pobieranie wniosków będzie możliwe na parterze budynku, ul. Konstytucji 3 Maja 19 w Radzyminie. Jednocześnie informujemy, że dostępna jest strona internetowa Ośrodka www.ops.radzymin.pl, gdzie można uzyskać więcej informacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 +”. Więcej informacji oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy też Państwa do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania z Bartoszem Marczukiem, Wiceministrem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbyło się w dn. 6 marca w Radzyminie. Spotkanie współprowadzili: p. Agnieszka Kierszulis, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i p. Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina.

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie „Rodzina 500 plus” 
zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

1. Dla kogo?

- wykres_500_plus_z_herbem.jpg

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata będzie następować odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka, który składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego na drugie i kolejne dziecko.

Ustawa określa ponadto reguły postępowania w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego lub pobrania nienależnie świadczenia wychowawczego. W takim przypadku osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze zobowiązana będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie. Jeżeli dochód przekroczy kwotę 800 zł lub 1200 zł na osobę w trakcie pobierania świadczenia, zostanie ono utracone. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

2. Od kiedy?

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. (rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014). Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu ( kwiecień, maj, czerwiec ), to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego do 10 dnia miesiąca, wypłata nastąpi najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wniosek wpłynął. Wypłata świadczenia w przypadku wniosku, który wpłynie po 10 dniu miesiąca, zostanie zrealizowana najpóźniej ostatniego dnia następnego miesiąca.

3. Co zrobić, aby otrzymać 500 zł?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie. Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Będzie można to zrobić przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. lub osobiście w gminie zamieszkania ( Ośrodku Pomocy Społecznej). Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Warto jednak pamiętać, że taki wniosek powinno złożyć tylko jedno z uprawnionych rodziców np. ojciec. Jeżeli do urzędu wpłyną wnioski zarówno od ojca, jak i matki to pracownicy będą musieli zweryfikować dokumenty, co może w konsekwencji wydłużyć czas, w jakim rodzina otrzyma świadczenie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały swój dochód, dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

4. Na co można przeznaczyć 500 zł

Zastrzeżenie niezgodnie z celem dotyczy rodzin, gdzie okazałoby się, że świadczenie nie jest w ogóle wydawane na zaspokojenie potrzeb rodziny. Art. 9 ustawy jest takim instrumentem, który uwzględnia awaryjne sytuacje rodziny, w której dzieje się coś niepokojącego. Wtedy pracownik socjalny po rozpoznaniu sytuacji może podjąć decyzję o zamianie wysokości świadczenia wychowawczego w formie pieniężnej na pomoc rzeczową bądź w formie opłacania usług.

5. Rodziny patchworkowe

W przypadku rodzin patchworkowych, fakt, że wychowywane dziecko ma innego ojca lub nosi inne nazwisko nie będzie miał wpływu na przysługujące świadczenie. W myśl ustawy rodzinę stanowią m.in. rodzice żyjący w nieformalnym związku i wychowywane przez nich dzieci (do ukończenia 25. roku życia) z poprzednich związków, o ile rodzice ci wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko. Natomiast, jeśli po rozstaniu/rozwodzie rodziców, dziecko nie zamieszkuje z rodzicem, to rodzic ten nie będzie mógł zawnioskować o świadczenie wychowawcze na to dziecko ani uwzględnić tego dziecka w składzie rodziny wnioskując o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko". W przypadku naprzemiennej opieki ( zgodnie z orzeczeniem sądu), wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni, w której rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę.

6. "Nieznacznie przekroczony dochód"

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje mechanizmu pozwalającego na wypłatę świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jeśli dochód w przeliczeniu na członka rodziny przekracza kwotę 800 zł lub 1200 zł (nawet o jeden grosz ), jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

7. Świadczenie wychowawcze - 500 złotych a zasiłki/alimenty

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów, a więc nie spowoduje utraty tych świadczeń.

Agnieszka Kierszulis, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48.227866292, fax: +48.227865195, email: umig@radzymin.pl, http://www.radzymin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x