Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
24 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
Znajdujesz się w: Strona główna Aktualności
Konsultacje społeczne w Gminie Radzymin projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu  Nowy Janków

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w Gminie Radzymin projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Nowy Janków

˝Bon Malucha˝ - składanie wniosków od 16 sierpnia 2017 r.

czytaj więcej

˝Bon Malucha˝ - składanie wniosków od 16 sierpnia 2017 r.

Bon Malucha – Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki  dla najmłodszych

czytaj więcej

Bon Malucha – Gmina Radzymin wprowadza dofinansowanie do opieki dla najmłodszych

Wakacje w Parku 2017 - Zapraszamy w każdą niedziele od 25.06 do 27.08

czytaj więcej

Wakacje w Parku 2017 - Zapraszamy w każdą niedziele od 25.06 do 27.08

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych!

czytaj więcej

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych!

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

czytaj więcej

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź, czy jest bezpiecznie!

czytaj więcej

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - sprawdź, czy jest bezpiecznie!

Aktualności

 
2017-08-10

"Bon Malucha" - składanie wniosków od 16 sierpnia 2017 r.

Czym jest „Bon Malucha”?

„Bon Malucha” jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym Rodzinom w celu zapewnienia dzieciom w wieku od 13 miesiąca życia do dnia 31 sierpnia, w roku w którym dziecko kończy 3 lata, wybranej przez rodziców opieki, poprzez:

  • dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani (umowa uaktywniająca),
  • dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Bon Malucha”?

Bon przysługuje Rodzicom, którzy posiadają ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca (w tym również dla pozostających na utrzymaniu dzieci) oraz korzystają z usług niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego wpisanego do odpowiedniego rejestru albo dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, bądź z usług niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej.

Jaka jest wysokość Bonu?

„Bon Maluch” jest świadczeniem pieniężnym w wysokości:

  • 300,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu jedno dziecko,
  • 400,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu dwoje dzieci, w tym drugie dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 26 roku życia i kontynuuje naukę lub drugie dziecko pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • 500,00 zł w przypadku gdy Rodzice mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w tym drugie i kolejne dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub 26 roku życia i kontynuuje naukę lub drugie i kolejne dziecko pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Wysokość Bonu nie jest większa niż koszt sprawowania opieki na dzieckiem wynikający z umowy na sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

„Bon Malucha” przyznawany jest od 1 września do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym Rodzic złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu. W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy, Bon zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

Jak uzyskać „Bon Malucha”?

W celu przyznania Bonu Rodzic powinien złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 2 w Radzyminie, tel. 22 786 50 50.

Wniosek do pobrania

Oświadczenie do pobrania, które zawiera:

1) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu aktywnych Radzymińskich Kart Mieszkańca przez wszystkich wymienionych we wniosku członków rodziny,

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł,

3) oświadczenie rodzica o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Centrum Usług Wspólnych o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, o zaprzestaniu lub o zmianie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, zmianie podmiotu sprawującego opiekę nad dzieckiem lub innych zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do Bonu,

4) oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na sprawowanie przez Centrum Usług Wspólnych kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w § 2 Załącznika do Uchwały Nr 431/XXXVIII/207 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego rok 2017 poz. 5859) oraz zgodności wykorzystania Bonu z powyższą uchwałą, pod rygorem wstrzymania prawa do świadczenia w razie odmowy poddania się tej kontroli.

Załączniki do wniosku:

1) w przypadku zatrudnienia niani - kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej i kopię dokumentów potwierdzających odprowadzanie przez rodziców składek ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS,

2)  w przypadku umieszczenia dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym albo sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna - kopię podpisanej umowy na świadczenie opieki nad dzieckiem oraz oświadczenie wystawione przez podmiot świadczący opiekę nad dzieckiem o nieotrzymywaniu lub wysokości otrzymywanego dofinansowania na dziecko (lub miejsce dla dziecka) ze źródeł finansowych innych niż Gmina Radzymin,

3)  w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.

 

Gdzie uzyskać informację na temat „Bonu Malucha”?

Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie

ul. 11 Listopada 2

05-250 Radzymin

tel. 22 786 50 50

 

 
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48.227866292, fax: +48.227865195, email: umig@radzymin.pl, http://www.radzymin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x